PODSUMOWANIE ZASAD OCHRONY PRYWATNOŚCI

Przedstawiamy krótkie podsumowanie Zasad ochrony prywatności (zwanych dalej „Zasadami”) odnoszących się do przetwarzania danych osobowych przez spółkę NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company z siedzibą pod adresem: H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 35–37, Węgry; numer w rejestrze spółek: Cg. 01-09-891838; numer identyfikacji podatkowej: 13357845-2-44; adres e-mail: info@naviextras.com) (zwaną dalej „NNG”). Więcej szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w pełnej wersji Zasad, dostępnej poniżej. Uwaga: za kompletne i rzetelne informacje uważa się tylko pełną wersję Zasad. Niniejsze podsumowanie ma ułatwić zrozumienie sposobu przetwarzania danych osobowych przez NNG.

Cel przetwarzania danych Zapewnianie dostępu do Produktów i administrowanie rejestracją w Witrynie i programie Toolbox (lub innym kanale udostępnionym przez NNG) Wysyłanie newsletterów
Administrator danych
 • NNG
 • NNG
Zakres przetwarzanych danych osobowych
 • Tytuł Użytkownika
 • nazwa Użytkownika;
 • adres e-mail Użytkownika;
 • zaszyfrowane hasło Użytkownika;
 • adres Użytkownika / adres do faktury;
 • kraj stałego lub czasowego pobytu;
 • aktywność Użytkownika.
 • nazwa Użytkownika;
 • adres e-mail Użytkownika;
 • dane przetwarzane automatycznie:
  • postępowanie Użytkownika wobec dostarczonych newsletterów (w szczególności sprawdzanie, czy wiadomość e-mail została otwarta, ile razy odbiorca ją kliknął i czy przeczytał ją w całości) oraz wskaźnik odrzucenia wiadomości e-mail;
  • nazwa i wersja systemu operacyjnego Urządzenia;
  • typ i wersja programu pocztowego Użytkownika;
  • typ Urządzenia (w tym nazwa producenta Urządzenia, informacja o tym, czy Urządzenie można uznać za telefon, rozdzielczość ekranu);
  • adres IP i dane geolokalizacji Urządzenia (tj. informacje o kraju lub regionie).
Podstawa prawna
 • Zgoda Użytkownika.
 • Zgoda Użytkownika.
Czas trwania przetwarzania danych
 • Okres, w jakim Produkt jest dostępny i obsługiwany przez NNG, albo okres do momentu zlikwidowania przez Użytkownika konta lub wycofania zgody na przetwarzanie danych.
 • Okres, w jakim Produkt jest dostępny i obsługiwany przez NNG, albo okres do momentu anulowania subskrypcji przez Użytkownika.
Podmiot przetwarzający dane
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Azure
 • Salesforce.com

ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI

Niniejsze Zasady ochrony prywatności (zwane dalej „Zasadami”) zostały opublikowane 9 sierpnia 2018 r. i obowiązują od tego dnia.

 1. DEFINICJE

  Usługi Podłączone: usługi zależne od lokalizacji (wyszukiwanie lokalne, informacje o ruchu drogowym, cena paliwa, informacje o pogodzie itp.), które wymagają dysponowania przez Urządzenie pewną formą łączności z Internetem (dostęp do danych za pośrednictwem karty SIM lub modułu Bluetooth, bezprzewodowy dostęp do Internetu, odbiornik TMC itp.).

  Zawartość: mapy, punkty POI, zawartość 3D, głosy, pliki językowe i inne treści związane z nawigacją, które mogą być przesłane do Urządzenia i wykorzystywane w nim w połączeniu z Oprogramowaniem.

  Plik cookie: mały plik tekstowy umieszczany na dysku twardym przez serwer WWW i wykorzystywany przez Witrynę i program Toolbox w sposób opisany w punkcie pt. „Pliki Cookie” poniżej.

  Wiadomość: komentarz, opinia, informacja lub dokument przekazany NNG przez Użytkownika za pośrednictwem dowolnego kanału Obsługi Klienta.

  Urządzenie: system nawigacji samochodowej wbudowany w pojazd.

  Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO): rozporządzenie 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  NNG: spółka NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company, dostarczająca Oprogramowanie i Produkt.

  Siedziba: H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37, Węgry
  Sąd rejestrowy: stołeczny sąd rejonowy w Budapeszcie (Fővárosi Törvényszék)
  Numer w rejestrze przedsiębiorstw: 01-09-891838
  Numer identyfikacji podatkowej: 13357845-2-44
  Adres e-mail: info@naviextras.com
  Witryna internetowa: www.nng.com

  Ustawa o ochronie prywatności: węgierska ustawa CXII z 2011 r. w sprawie samostanowienia w dziedzinie informacji i wolności informacji.

  Produkt: Aktualizacje, Zawartość i Usługi Podłączone.

  Profilowanie: zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych wyszczególnionych w punkcie 2.4.2.2 w celu dostarczania Użytkownikowi spersonalizowanych newsletterów zawierających informacje istotne dla Użytkownika i dotyczące jego Urządzeń, aby usprawnić obsługę i zwiększyć zadowolenie Użytkownika.

  Witryna: witryna renault.welcome.naviextras.com i jej domeny podrzędne.

  Oprogramowanie: oprogramowanie nawigacyjne zainstalowane w Urządzeniu.

  Toolbox: bezpłatny program narzędziowy dla komputerów PC i komputerów z systemem OS X, używany do pobierania bezpłatnych i płatnych Aktualizacji i innych Produktów z serwerów NNG oraz przesyłania ich do Urządzenia.

  Aktualizacje: aktualizacje Zawartości i Oprogramowania, udostępniane Użytkownikowi przez producenta Urządzenia lub twórcę Oprogramowania i obejmujące dodatkowe funkcje, nowe wersje Zawartości lub poprawki znanych problemów z Oprogramowaniem.

  Użytkownik: zarejestrowana lub niezarejestrowana osoba korzystająca z Witryny i (lub) programu Toolbox.

  Aktywność Użytkownika: dane o lokalizacji i zachowaniu użytkownika (wybór języka w Witrynie lub programie Toolbox, produkty wkładane do koszyka Użytkownika), historia przeglądania stron internetowych oraz wzorce użytkowania (częstotliwość i wzorce logowania się).

 2. ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI

  1. Cel dokumentu

   Niniejsze Zasady określają warunki i postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Należy uważnie przeczytać niniejsze warunki i postanowienia!

  2. Dostępność i aktualizacje niniejszego dokumentu

   NNG zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian Zasad w dowolnej chwili. Aby uzyskać najnowsze informacje, warto od czasu do czasu odwiedzać Witrynę i otwierać program Toolbox; NNG będzie jednak informować Użytkownika o wszelkich istotnych zmianach niniejszych Zasad (np. dotyczących podstawy prawnej przetwarzania danych, zakresu przetwarzanych danych czy podmiotu przetwarzającego dane).

  3. Administrator danych

   1. Dane osobowe Użytkownika podawane w Witrynie i programie Toolbox są przetwarzane przez spółkę NNG, występującą w roli administratora danych.

   2. Do podanych lub wygenerowanych danych osobowych Użytkownika mają dostęp niżej wymienione osoby z NNG:

    • pracownicy NNG zajmujący się przetwarzaniem danych (w tym specjaliści ds. IT wykonujący różne zadania informatyczne związane z obsługą i konserwacją systemu informatycznego NNG) w ramach funkcji pełnionej w NNG w związku z realizacją obowiązków służbowych powiązanych z celami opisanymi w niniejszych Zasadach.
  4. Działania związane z przetwarzaniem danych

   1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu zapewnienia mu dostępu do Produktów i administrowania rejestracją w Witrynie i programie Toolbox (lub innym kanale udostępnionym przez NNG)

    1. Cele przetwarzania danych

     1. Dostarczanie Użytkownikowi informacji o Produktach.

     2. Dostarczanie Użytkownikowi zakupionych Produktów.

     3. Administrowanie rejestracją w Witrynie i utrzymywanie konta Użytkownika.

      Użytkownik, który chce pobrać lub kupić Produkt, musi się zarejestrować w Witrynie i pobrać program Toolbox, korzystając z łącza dostępnego w Witrynie. Rejestrując się w Witrynie, Użytkownik rejestruje się również w programie Toolbox.

    2. Zakres przetwarzanych danych osobowych Użytkownika

     • Tytuł Użytkownika
     • nazwa Użytkownika;
     • adres e-mail Użytkownika;
     • zaszyfrowane hasło Użytkownika;
     • adres Użytkownika i adres do faktury;
     • kraj stałego lub czasowego pobytu;
     • aktywność Użytkownika.
    3. Podstawa prawna przetwarzania danych

     Dane są przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO i wszystkich obowiązujących przepisów miejscowych.

     Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika udzielona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

    4. Czas trwania przetwarzania danych

     Dane osobowe Użytkownika wyszczególnione w punkcie 2.4.1.2 są przetwarzane przez okres, w jakim dowolny Produkt jest dostępny i obsługiwany przez NNG, albo do momentu zlikwidowania przez Użytkownika konta w Witrynie lub wycofania przez niego zgody na przetwarzanie danych. Niezależnie od powyższego NNG ma obowiązek niezwłocznie usunąć dane osobowe Użytkownika, jeśli wyraźnie on tego zażąda lub jeśli wycofa zgodę na przetwarzanie danych i nie ma żadnych ważnych legalnych podstaw do przetwarzania danych. Wycofanie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych prowadzonego na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody w okresie przed jej wycofaniem.

   2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu otrzymywania newsletterów

    1. Cel przetwarzania danych

     NNG wysyła newslettery e-mailowe informujące Użytkownika o nowych Produktach i promocjach lub innych działaniach marketingowych. Aby przesyłać Użytkownikowi spersonalizowane newslettery istotne dla niego i dotyczące jego zarejestrowanych Urządzeń, a także poprawić obsługę użytkowników i zwiększyć ich zadowolenie, NNG wykorzystuje techniki Profilowania we współpracy ze spółką salesforce.com EMEA Limited, pełniącą funkcję podmiotu przetwarzającego dane, w celu uzyskiwania informacji o Urządzeniu Użytkownika oraz regionie geograficznym, w jakim się ono znajduje.

    2. Zakres przetwarzanych danych osobowych Użytkownika

     • nazwa Użytkownika;
     • adres e-mail Użytkownika;
     • dane związane z Aktywnością Użytkownika.

     Dane przetwarzane w celach Profilowania:

     • postępowanie Użytkownika wobec dostarczonej wiadomości e-mail (tj. sprawdzanie, czy wiadomość e-mail została otwarta, ile razy odbiorca ją kliknął i czy przeczytał ją w całości);
     • wskaźnik odrzucenia newsletterów wysyłanych do Użytkownika;
     • nazwa i wersja systemu operacyjnego Urządzenia;
     • typ i wersja programu pocztowego Użytkownika;
     • typ Urządzenia (w tym nazwa producenta Urządzenia, informacja o tym, czy Urządzenie można uznać za telefon, rozdzielczość ekranu);
     • adres IP i dane geolokalizacji (tj. informacje o kraju lub regionie).
    3. Podstawa prawna przetwarzania danych

     Dane są przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO i wszystkich obowiązujących przepisów miejscowych.

     Podstawą prawną przetwarzania danych jest

     • wyraźna zgoda Użytkownika wydana zgodnie z lit. a) art. 6 (1) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz
     • postanowienia części 6 (1) i (2) węgierskiej ustawy XLVIII z 2008 r. o podstawowych wymaganiach i pewnych ograniczeniach dotyczących działalności reklamowej („Ustawy o reklamie”).

     Użytkownik może zasubskrybować newsletter NNG w Witrynie lub programie Toolbox poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru. Użytkownik może też w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji w programie Toolbox, zaznaczając odpowiednie pole wyboru. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w każdej chwili, wysyłając do NNG wiadomość e-mail z adresu e-mail, na który nie chce już otrzymywać newsletterów, lub odpowiednie pismo pod adres pocztowy siedziby NNG podany w punkcie 1. Użytkownik może też w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w newsletterze.

     Uwaga: rezygnacja z subskrypcji newslettera nie wpływa na legalność przetwarzania danych realizowanego na podstawie zgody Użytkownika przed jej wycofaniem ani nie jest równoznaczna z likwidacją konta.

    4. Czas przetwarzania danych i subskrypcja newslettera

     1. Dane osobowe Użytkownika wyszczególnione w punkcie 2.4.2.2 są przetwarzane przez okres, w jakim dostępne są Aktualizacje Urządzenia a Urządzenie jest obsługiwane NNG, albo do momentu zlikwidowania przez Użytkownika konta w Witrynie lub wycofania przez niego zgody na przetwarzanie danych. NNG ma obowiązek niezwłocznie usunąć dane osobowe Użytkownika, jeśli wyraźnie on tego zażąda lub jeśli wycofa zgodę na przetwarzanie danych i nie ma żadnych ważnych legalnych podstaw do przetwarzania danych. Wycofanie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych prowadzonego na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody w okresie przed jej wycofaniem.

     2. NNG może w dowolnym momencie zaprzestać wysyłania newsletterów bez uprzedzenia i bez dalszej odpowiedzialności lub powstania jakiegokolwiek obowiązku.

  5. Podmiot przetwarzający dane

   Aby wypełniać obowiązki administratora danych, NNG współpracuje z podmiotami przetwarzającymi dane wymienionymi poniżej. NNG zastrzega sobie prawo zmiany podmiotów przetwarzających dane w dowolnym momencie.

   Nazwa podmiotu przetwarzającego dane Działania związane z przetwarzaniem danych wykonywane w imieniu NNG oraz lista danych osobowych, do których podmiot przetwarzający dane ma dostęp

   Microsoft Azure

   Nazwa firmy: Microsoft Ireland Operations, Ltd.
   Adres: Carmenhall Road Sandyford, Dublin 18, Irlandia
   Witryna internetowa:
   https://azure.microsoft.com/hu-hu/
   Kontakt:
   https://azure.microsoft.com/hu-hu/overview/sales-number/

   Microsoft Azure świadczy na rzecz NNG usługi w zakresie przetwarzania w chmurze.

   Microsoft ma dostęp do wszystkich danych Użytkowników wymienionych w niniejszym dokumencie.

   Salesforce.com

   Nazwa firmy: salesforce.com EMEA Limited
   Adres: Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate EC2N 4AY London, Wielka Brytania
   Witryna internetowa:
   https://www.salesforce.com/eu/?ir=1
   Kontakt:
   https://pages.mail.salesforce.com/contact-privacy/

   Salesforce.com prowadzi działania związane z przetwarzaniem danych w następujących celach:

   Wysyłanie newsletterów

   Salesforce.com udostępnia NNG system online (zwany dalej „Systemem”), za pomocą którego NNG może zarządzać wysyłaniem newsletterów do Użytkowników. Podmiot przetwarzający dane nie ma dostępu do treści przesyłanych przez NNG do Systemu.

   System jest wykorzystywany w następujących celach:

   • przechowywanie danych osobowych Użytkownika w sposób opisany w punkcie 2.4.2.2 powyżej;
   • wysyłanie newsletterów do Użytkowników.

   Dane przetwarzane przy użyciu technik automatycznych

   • analizowanie postępowania Użytkownika wobec dostarczonego newslettera (w szczególności sprawdzanie, czy newsletter został otwarty, ile razy odbiorca go kliknął i czy przeczytał go w całości);
   • analizowanie wskaźnika odrzuceń (np. przypadków, w których adres e-mail był nieprawidłowy lub newsletter został oznaczony jako spam);
   • gromadzenie danych zarejestrowanego Urządzenia Użytkownika i jego geolokalizacji (nazwa i wersja systemu operacyjnego Urządzenia; typ i wersja programu pocztowego Użytkownika; typ Urządzenia (w tym nazwa producenta Urządzenia, informacja o tym, czy Urządzenie można uznać za telefon, rozdzielczość ekranu); adres IP i dane geolokalizacji (tj. informacje o kraju lub regionie)).

   Dane Użytkownika wymienione w punkcie 2.4.2.2 są przechowywane zarówno w Systemie, jak i na serwerach NNG.

  6. Pliki cookie

   1. NNG informuje, że jeśli Użytkownik pobiera niektóre części Witryny lub programu Toolbox, serwer WWW automatycznie wysyła do Urządzenia Użytkownika małe pliki danych („pliki cookie”). W niektórych przypadkach te pliki danych mogą być traktowane jako dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Te pliki danych są niezbędne do prawidłowego działania Witryny i programu Toolbox oraz wykorzystywane do zbierania informacji o korzystaniu przez Użytkownika z tego programu.

   2. Użytkownik może zaakceptować lub odrzucić poszczególne pliki cookie lub zablokować zapisywanie wszystkich plików cookie, odpowiednio dostosowując ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookie i ich blokowania można znaleźć na stronie https://www.youronlinechoices.eu/. Jeśli Użytkownik zdecyduje się zablokować zapisywanie wszystkich plików cookie, dostęp do niektórych stron Witryny lub funkcji programu Toolbox będzie ograniczony.

  7. Typ pliku cookie Przeznaczenie plików cookie Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania plików cookie
   Google Analytics W Witrynie i programie Toolbox stosowane jest narzędzie Google Analytics, służące do zbierania i analizowania informacji o sposobie, w jaki Użytkownik korzysta z Witryny i programu Toolbox. Informacje te są wykorzystywane przez NNG do kompilowania raportów oraz ulepszania Witryny i programu Toolbox. Gromadzone dane mają formę anonimową i obejmują liczbę Użytkowników odwiedzających Witrynę i korzystających z programu Toolbox, miejsca, z których Użytkownicy przechodzą do Witryny i programu Toolbox, oraz strony, które w nich odwiedzają. Zgromadzonych danych nie można powiązać z tożsamością Użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad ochrony prywatności stosowanych przez Google, kliknij tutaj. Zgoda Użytkownika. Pliki cookie usługi Google Analytics są tworzone, gdy Użytkownik odwiedza witrynę, w której jest zainstalowany prawidłowy kod śledzenia usługi Google Analytics. Takie pliki cookie są prze przechowywane w przeglądarce Użytkownika przez maksymalnie 2 lata od tego momentu. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.
   Google AdWords (remarketing Google) Zewnętrzni usługodawcy, w tym Google, przechowują informacje o wcześniejszym korzystaniu przez Użytkownika z Witryny i programu Toolbox i używają tych informacji do wyświetlania reklam NNG w witrynach partnerów Google.
   Podczas korzystania z Witryny lub programu Toolbox do komputera Użytkownika jest wysyłany co najmniej jeden plik cookie dostarczany przez spółkę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), który jednoznacznie identyfikuje przeglądarkę Użytkownika. Pliki cookie usługi remarketingu Google są używane w reklamach Google AdWords. W plikach cookie dostarczanych przez Google zapamiętywane są liczba i częstotliwość odwiedzin Witryny lub programu Toolbox oraz ich podstron wyświetlanych przez Użytkownika. Zarejestrowane dane są przechowywane w postaci anonimowej.

   Użytkownik może zablokować pliki cookie usługi remarketingu Google na stronie przeznaczonej do wyłączania plików cookie w ustawieniach reklam Google, a pliki cookie innych firm — na umożliwiającej rezygnację z otrzymywania plików cookie stronie organizacji Network Advertising Initiative.
   Zgoda Użytkownika. Pliki cookie AdWords wygasają po 90 dniach od otwarcia przez Użytkownika Witryny lub programu Toolbox.
   Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.
   Session ID (identyfikator sesji) Pliki cookie sesji umożliwiają rozpoznawanie Użytkowników Witryny lub programu Toolbox.
   Najczęstszym przykładem zastosowania tej funkcji jest koszyk zakupów w programie Toolbox. Kiedy Użytkownik odwiedza stronę katalogu i wybiera na niej jakieś elementy, informacje o nich są zapisywane w pliku cookie sesji. Elementy te będą więc znajdować się w koszyku, gdy Użytkownik będzie gotowy sfinalizować transakcję.
   Zgoda Użytkownika. Informacje są zapisywane do końca bieżącej sesji. Po zakończeniu sesji zgromadzone informacje nie będą już dostępne.
   Device (Urządzenie) W tych plikach cookie zapamiętywany jest dokonany przez Użytkownika wybór Urządzenia, dzięki czemu przy kolejnym logowaniu się w programie Toolbox Użytkownik zostaje przekierowany do informacji dotyczących tego Urządzenia. Zgoda Użytkownika. Takie pliki cookie są prze przechowywane w przeglądarce Użytkownika przez maksymalnie 3 lata.
   Auto login (Automatyczne logowanie) W tych plikach cookie zapamiętywane są dane logowania Użytkownika, dzięki czemu przy następnej procedurze logowania pola formularza logowania wypełniane są automatycznie. Zgoda Użytkownika. Takie pliki cookie są prze przechowywane w przeglądarce Użytkownika przez maksymalnie 6 miesięcy.
  8. Bezpieczeństwo danych

   1. NNG przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych, dlatego zarówno NNG, jak i upoważnione przez NNG podmioty przetwarzające dane stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych, a także ustanawiają odpowiednie reguły proceduralne w celu egzekwowania przepisów RODO i wszystkich obowiązujących przepisów miejscowych odnoszących się do poufności i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

   2. Salesforce.com przestrzega wymogów dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS) określonych w międzynarodowej normie ISO 27001 i spełnia kryteria określone w normie ISO 27018. Salesforce.com posiada certyfikat zgodności z normami ISO 27001/27018 dotyczącymi ISMS, wydany przez niezależny podmiot zewnętrzny.

  9. Prawa i egzekwowanie praw

   1. Wszelkie dane osobowe podawane NNG przez Użytkownika winny być prawdziwe, kompletne i dokładne pod każdym względem. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić NNG o każdej zmianie w swoich danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail NNG podanego w punkcie 1.

   2. Użytkownik może skorzystać z następujących praw odnoszących się do działań NNG związanych z przetwarzaniem danych:

    • żądanie informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych;
    • żądanie skorygowania swoich danych osobowych;
    • żądanie usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia zakresu ich przetwarzania;
    • wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez NNG;
    • żądanie przeniesienia danych.
   3. Użytkownik ma prawo zażądać udostępnienia informacji o przetwarzaniu przez NNG danych, które go dotyczą, w szczególności w odniesieniu do: zakresu i rodzaju przechowywanych danych osobowych Użytkownika; źródeł, z których pozyskano te dane; celu, uzasadnienia i czasu przetwarzania; jeśli dane osobowe Użytkownika są udostępniane innym podmiotom — podstawy prawnej takiego udostępniania i wykazu odbiorców danych; a także wszelkich incydentów związanych z ochroną danych osobowych Użytkownika. W tym celu Użytkownik powinien wysłać wiadomość na adres e-mail lub adres pocztowy siedziby NNG podany w punkcie 1. NNG ma obowiązek przedstawić pisemne informacje na temat przetwarzania danych osobowych Użytkownika w ciągu 1 miesiąca od otrzymania takiego żądania. Użytkownik może także zażądać skorygowania swoich danych osobowych.

   4. Użytkownik ma również prawo zażądać kopii jego danych osobowych przetwarzanych przez NNG, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie zgodnie z warunkami określonymi w art. 20 RODO.

    Użytkownik ma prawo przesłać swoje dane osobowe do innego administratora danych lub, jeśli jest to technicznie wykonalne, zażądać od NNG przesłania tych danych osobowych bezpośrednio do innego administratora danych, jak to określono w art. 20 RODO.

   5. Jeśli dane osobowe Użytkownika są niedokładne, może on wystąpić do NNG o skorygowanie tych danych, pod warunkiem że NNG dysponuje poprawnymi danymi.

   6. Dane osobowe Użytkownika zostaną skasowane na jego żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Żądanie usunięcia danych osobowych można przesłać do NNG na adres e-mail lub adres pocztowy siedziby podany w punkcie 1. NNG ma obowiązek usunąć wszystkie przechowywane dane osobowe zgodnie z niniejszymi Zasadami, tj. uniemożliwić ich odczytanie poprzez ich trwałą i nieodwracalną anonimizację.

   7. NNG informuje, że dane Użytkownika nie zostaną usunięte, jeśli ich przetwarzanie jest wymagane przez prawo albo jeśli mają zastosowanie inne wyjątki określone przez obowiązujące prawo.

   8. Użytkownik ma prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania danych przez NNG w następujących przypadkach:

    1. gdy Użytkownik uważa, że jego dane osobowe przetwarzane przez NNG są niedokładne — na okres umożliwiający NNG zweryfikowanie dokładności danych osobowych Użytkownika;

    2. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu swoich danych osobowych, ma prawo zamiast tego zażądać ograniczenia zakresu ich wykorzystywania;

    3. gdy NNG nie potrzebuje już danych osobowych Użytkownika do celów związanych z przetwarzaniem, ale Użytkownik wymaga od NNG ich dalszego przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu prawnym;

    4. gdy Użytkownik wyraził sprzeciw wobec przetwarzania danych — do czasu weryfikacji, czy uzasadnione podstawy ich przetwarzania przez NNG mają znaczenie nadrzędne nad powodami, na które powołuje się Użytkownik.

   9. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z zastrzeżeniem określonych warunków zgodnie z obowiązującymi przepisami; ma również prawo wyrazić odrębny sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym Profilowaniem, określonych w niniejszym dokumencie. W takim przypadku NNG nie będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że przedstawi przekonujące uzasadnione powody przetwarzania mające nadrzędny charakter wobec interesu, praw i wolności związanych z ochroną danych, lub w celu ustanowienia i realizacji lub obrony roszczeń prawnych.

   10. Skargi w sprawie przetwarzania danych osobowych można kierować do węgierskiego organu ds. ochrony danych i wolności informacji (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság — NAIH, pod adres: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; adres pocztowy: 1530 Budapest, Pf. 5, Węgry; numer telefonu: +36-1-391-1400; numer faksu: +36-1-391-1410; adres e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) lub do organu odpowiedzialnego za ochronę danych w kraju zamieszkania lub pobytu Użytkownika.

   11. Niezależnie od złożenia skargi do NAIH, jeśli prawa Użytkownika zostaną naruszone, Użytkownik może zwrócić się do sądu zgodnie z przepisami określonymi w Ustawie o ochronie prywatności. W zależności od decyzji Użytkownika postępowanie może zostać wszczęte przed sądem właściwym dla jego stałego albo tymczasowego miejsca zamieszkania. Przed wszczęciem postępowania prawnego przydatne może być omówienie skargi z NNG.

   12. Szczegółowe prawa i środki zaradcze przysługujące użytkownikowi są opisane w art. 12–21 i 77–82 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

  10. Kontakt z NNG

   Cenimy opinie Użytkowników. Wszelkie uwagi, pytania lub prośby o podanie więcej informacji na temat przetwarzania danych w NNG należy kierować pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres e-mail lub adres pocztowy określony w punkcie 1. Przekazane informacje będziemy traktować jako poufne. Przedstawiciel NNG skontaktuje się z Użytkownikiem w odpowiednim terminie.